Яку назву мав перший національний уряд України часів революції 1917 р. і хто його очолив?

123

а) Центральна Рада на чолі з М.Грушевським;

б) Національна Рада на чолі з Є.Петрушевичем;

в) Генеральний секретаріат на чолі з В.Винниченком;

г) Державний Секретаріат на чолі з К.Левицьким

55. Перший універсал Української Центральної ради проголошував:

а) незалежну Україну;

б) автономію України в складі Росії;

в) створення Української народної республіки;

г) створення Соціалістичної республіки в Україні і приєднання до нової федерації народів у складі колишньої Російської імперії.

56. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася:

а) виступити проти "Намірів самовільного здійснення автономії України";

б) установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні;

в) підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом;

г) поповнити свій склад представниками національних меншин.

57. Із запропонованих текстів виберіть той, що за своїм змістом відповідає ІІІ Універсалу Центральної Ради:

а) виходячи із угоди з Тимчасовим урядом, Центральна Рада заявляє, що вона не має наміру встановлювати автономію України до скликання загальноросійських Установчих зборів;

б) Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку (УНР) у федеративному зв’язку з Росією;

в) Центральна Рада проголошує Україну самостійною незалежною державою;

г) визначає ставлення до етнічних земель, які були під Австро-угорським пануванням.

58. Четвертий Універсал Української Центральної Ради проголошував:

а) незалежну самостійну Україну;

б) автономію України в складі Росії;

в) створення Української народної республіки;

г) національну українську державу.

59. Брест-Литовський мирний договір 1918 р. визнавав:

а) кордони, що існували між Австро-Угорщиною та Російською імперією до війни, незмінними;

б) кордон між УНР і Австро-Угорщиною незмінним, а Холмщину і Підляшшя українською територією;

в) кордон УНР і Австро-Угорщини незмінним, а Холмщину і Підляшшя польською територією;

г) УНР визнавалась самостійною державою.

Позначте назву державного утворення, яке у квітні 1918 року проголосив

П. Скоропадський.

а) Українська Республіка;

б) Держава Україна;

в) гетьманат Україна;

г) Українська Держава.

61. Позначте прізвище командира першого українського корпусу російської армії.

а) С. Петлюра.

б) М. Грушевський.

в) П. Скоропадський.

г) Є. Коновалець.

62. Лідери Директорії вступили в боротьбу за політичну владу в Україні під гаслами:

а) зміцнення гетьманського правління П. Скоропадського в Україні;

б) відновлення Української Народної Республіки;

в) встановлення диктатури пролетаріату в Україні;

г) вирішення питання про ліквідацію приватної власності на землю.

63. За Конституцією 1919 р. УСРР вважалася:

а) незалежною суверенною державою

б) автономною частиною РСФРР;

в) невід’ємною складовою частиною РСФРР на правах губернії;

г) об’єднаною з РСФРР на засадах соціалістичної федерації.


7430837206776837.html
7430889768539936.html
    PR.RU™